top of page

MIJN WERKWIJZE

PERSOONLIJKE AANPAK

Mijn kracht ligt in het creëren van een warme, positieve en open sfeer waarbinnen jij kan leren en ontwikkelen. Cliënten ervaren hierbij de ruimte om te komen tot inzicht in eigen drijfveren, ontwikkelpunten en potentie. En tevens de uitdaging om stappen te zetten in de gewenste richting. Cliënten geven mij terug mijn deskundigheid, toewijding en compassievolle aandacht te waarderen. Ik combineer betrokkenheid, analytisch luisteren en het brengen van diepgang met een resultaat- en praktijkgerichte aanpak.

 

In mijn begeleiding ga ik uit van je eigen vermogen tot leren en verandering. Ik reik hierbij aan wat bijdragend kan zijn, bekrachtig hetgeen goed gaat, houd een spiegel voor of confronteer met wat ik waarneem. Mijn benadering is hierbij persoonlijk, positief en prikkelend.

Hiermee bevorder ik jouw zelfsturing in persoonlijke ontwikkeling. Ik zal je hierbij stimuleren dit af te stemmen met de context waarin je werkt en leeft. Pas wanneer je – na aansluiting van je eigen denken, voelen, willen en handelen in jou als persoon – komt tot integratie van jouw persoon in je beroep, je leefomgeving en in de maatschappij maakt dit je ontwikkeling krachtig, getoetst aan de realiteit en daarmee duurzaam.  

METHODEN


Mijn aanpak is multimethodisch. Vanuit mijn brede achtergrond kan ik gebruik maken van theorieën en instrumenten vanuit zowel de psychologie als de begeleidingskunde. De keuze stem ik flexibel af op de vraag, de persoon en de fase in het traject.


Ik werk graag met inzichten, modellen en technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, RET, schematherapie, concepten uit de positieve psychologie waaronder het oplossingsgerichte werken, systemisch werken en met het reflectiemodel van Korthagen. Ook oefeningen vanuit de Transactionele analyse, vanuit het werken met sub-personen en met kernkwaliteiten kunnen ingezet worden. 


Jouw proces vindt vooral plaats in de periode tussen onze bijeenkomsten. Dan kom je immers tot reflectie, toets je opgedane inzichten aan de realiteit en kun je nieuwe voornemens uitproberen in de praktijk. Tussentijdse opdrachten en reflectieverslagen kunnen hieraan bijdragen. We overleggen samen wat hierin aansluit bij jouw vraag en doelstelling.  

Mijn achtergrond

MIJN ACHTERGROND

Mijn naam is Frederique de Ree. Van oorsprong ben ik opgeleid tot en werkzaam geweest als psycholoog (klinische- en gezondheidspsychologie) en als arts (met name in de huisartsgeneeskunde). 

Het is deze combinatie van mijn achtergronden die het meest recht doet aan mijn persoonlijke drijfveren en professionele kwaliteiten. Ik heb met veel plezier en toewijding klinisch gewerkt in de zorg en haalde voldoening uit het contact met patiënten en collega’s.
 

"Mijn daadwerkelijke passie vond ik in loop der jaren

in de begeleiding van de persoonlijk professionele ontwikkeling van artsen en andere zorgverleners.

Hoe ontwikkel je jezelf als persoon in dit prachtige

maar ook veeleisende beroep?"

Ik besloot eind 2016 mij hier volledig op toe te leggen. Met een grote liefde voor dit vak begeleid ik sindsdien individuen en groepen vanuit Bureau Begeleiding Medici. Naast cliënten in mijn eigen praktijk, werk ik voor opdrachtgevers zoals Amsterdam UMC, Huisartsopleiding VUmc en Hogeschool Inholland opleiding POH-somatiek.
 

Frederique de Ree | Arts, Psycholoog & Coach
  • LinkedIn

AANVULLENDE OPLEIDINGEN

 

Sinds september 2018 volg ik de LVSC-erkende opleiding tot Supervisor en Coach aan het Nederlands Huisartsen Genootschap. Nu ik mij in de laatste fase van mijn opleiding bevind (afronding in maart 2021) kan ik accreditatiepunten toekennen voor een belangrijk deel van mijn begeleidingswerk.

In februari 2019 heb ik mijn EMDR certificaat behaald bij het ACT-EMDR-centrum Nederland. In april 2020 bekwaamde ik mij via hen in het online aanbieden van EMDR.
 

NEVENFUNCTIE

Naast BBM werk ik een dag in de week als wetenschappelijk arts-docent aan de geneeskunde-opleiding van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ik doceer en ontwikkel trainingsmateriaal op het gebied van klinische vaardigheden: fysische diagnostiek, anamnese en klinisch redeneren, consultvoering. Daarnaast begeleid ik binnen een kleine commissie geneeskundestudenten rond thema’s als ervaren veiligheid tijdens klinisch vaardighedenonderwijs en professioneel gedrag.

SAMENWERKINGSVERBANDEN & NETWERK

Bij trainingen/ nascholing kan ik in overleg samenwerken met anderen. Deze trainers zijn allen gecertificeerd en zal ik vanzelfsprekend voorstellen in de aanloop naar contractering.

Wanneer ik niet de juiste persoon ben om je te helpen met je vraag, zoek ik graag binnen mijn netwerk met je mee naar een meer passende aansluiting (begeleidingskunde, GGZ, medische sector).

bottom of page