top of page

DOELGROEP

Vanuit mijn ervaring als arts en psycholoog ken ik de wereld van de gezondheidszorg van binnenuit. Ik ben bekend met de vraagstukken die voor zorgverleners spelen. En weet hoe mooi en tegelijk veeleisend het werken in de zorg kan zijn.

Vanwege mijn achtergrond zie ik in mijn praktijk voornamelijk medici en paramedici: medisch specialisten en huisartsen (in opleiding), basisartsen, verpleegkundigen, physician assistants, POH, doktersassistenten, verloskundigen en fysiotherapeuten.Wanneer je wilt bespreken of ik jou – jullie – kan begeleiden, kun je hierover laagdrempelig overleggen.
 


ONDERSTEUNING

 

Ik begeleid cliënten die met meer voldoening en plezier hun vak willen uitoefenen. Die beter willen afstemmen tussen werk en privé en tussen persoonlijke vermogens en eisen vanuit de (werk)omgeving.

Thema’s die aan bod komen in mijn praktijk zijn uiteenlopend:

* omgaan met werkdruk en verantwoordelijkheid

* persoonlijk en medisch leiderschap

* angst om fouten te maken

* omgaan met conflicten

* communicatie

* dynamiek in de samenwerking

* verschillende fasen in carrière en leven

* motivatieverlies

* een nieuwe functie die vraagt om nieuwe vaardigheden

* het maken van (loopbaan)keuzes

* jezelf blijven (of hervinden) in afstemming met de omgeving

* zingeving

* preventie van – of begeleiding bij – overspanning of burn-out

Vragen rond deze thema’s leiden tot een kort of langer traject, naargelang noodzaak en behoefte.

Ook ontmoet ik in mijn praktijk (para)medici die door de werkdruk en verantwoordelijkheid continu stress ervaren. Of die na een incident, klacht of belastende situatie een acuut
verhoogde spanning in zichzelf bemerken. Bij deze klachten is inzet van EMDR een goede optie om de verhoogde arousal te verlagen. Hierdoor ontstaat ruimte om tot duurzaam herstel te komen. En kan de zorgverlener weer met plezier en energie functioneren, zowel persoonlijk als professioneel.
 


ONTWIKKELING


Steeds meer cliënten willen investeren in zichzelf en in hun professionele ontwikkeling. Dit kan samenhangen met een probleem of vraagstuk maar ook los daarvan staan. Zij gunnen zichzelf een persoonlijk professioneel ontwikkeltraject, bijvoorbeeld gericht op competenties, vitaliteit of leiderschap. Bij de grote corporates is dit voor werknemers al decennia gangbaar. 

In de zorgsector is hiervoor toenemend aandacht. Vanaf 2020 geldt voor zowel huisartsen als medisch specialisten dat zij bij herregistratie moeten laten zien gericht te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. En voortdurend blijven leren in alle (CanMEDS-) competenties voor het adequaat uitoefenen van hun vak.
Dus naast het medisch handelen, ook in competenties als communiceren, professionaliteit en samenwerken.

Werkgevers en opleiders zien steeds meer hoe ontwikkeling van de persoon achter de professional leidt tot kwalitatief betere zorg en duurzame inzetbaarheid. Jezelf een dergelijk ontwikkeltraject gunnen, helpt je om energiek, intrinsiek gemotiveerd en met voldoening invulling te geven aan je loopbaan op een manier die jou past.
 


Vanzelfsprekend ben je ook met andere vraagstukken of ontwikkelpunten meer dan welkom om contact op te nemen en te overleggen of ik iets voor jou - of jullie - kan betekenen. 

Thema's
bottom of page