top of page

IN DE PRAKTIJK

INTAKE & VERVOLGTRAJECT

 

Wanneer we na een eerste contact via mail of telefoon besluiten tot een nadere kennismaking, is deze intake vrijblijvend: als we doorgaan met het traject geldt dit als eerste bijeenkomst. Mocht een van ons besluiten dat ik niet de juiste persoon ben om je te begeleiden met je vraag, dan reken ik voor dit eerste gesprek geen kosten. Ik kan dan vanzelfsprekend met je meedenken over je vervolg en desgewenst verwijzen.

Al mijn aanbod is op maat en in overleg. Soms heb je op korte termijn behoefte aan een of twee gesprekken en kun je van daaruit zelfstandig verder. Meestal behelst een coachingstraject meerdere gesprekken die eens in de twee tot drie weken plaatsvinden. Doorgaans gaan we na een wat intensiever contact bij aanvang, later over naar een lagere frequentie. Ook kiezen cliënten soms voor een ‘onderhoud’ eens in de zoveel tijd voor hun eigen ontwikkeling. Alles is bespreekbaar. Voor supervisietrajecten is een regelmaat van eens in de twee weken met een duidelijke start-, midden- en afsluitende bijeenkomst gangbaar. 

Vanzelfsprekend zijn onze gesprekken vertrouwelijk. Ik verstrek geen informatie aan derden, tenzij je dit zelf vraagt en dan loopt het via jou. 

 

TARIEVEN & VERGOEDINGEN

 

Afhankelijk van de aard en de duur van de begeleiding bespreken we voorafgaand een tarief.


Voor artsen in opleiding tot huisarts of tot medisch specialist kan een individueel begeleidingstraject eventueel vanuit het opleidingsbudget worden betaald. Werk je in loondienst, dan zou je kunnen informeren bij je leidinggevende of HR: de werkgever is vaak bereid te investeren in een begeleidingstraject voor het vitaler en duurzamer functioneren van jou als werknemer. Werkgerelateerde individuele begeleiding en intervisiebegeleiding is voor zelfstandigen (bijvoorbeeld werkend in een maatschap) aftrekbaar van de belasting als nascholing. 

ACCREDITATIEPUNTEN


Vanwege mijn NHG-Kaderopleiding Supervisie en Coaching is een belangrijk deel van mijn aanbod accreditabel voor huisartsen (1 nascholings- of toetsingspunt per uur). Sinds  januari 2020 gelden deze accreditatiepunten ook voor begeleide intervisie aan medisch specialisten.
 

* Voor andere beroepen zijn nascholingspunten soms mogelijk in overleg met de beroepsvereniging.
 


LOCATIE

 

Ik houd praktijk op de Saenredamstraat 1b in Amsterdam (OV: metrostation de Pijp, 5 minuten lopen. Auto: naast ingang Albert Cuypgarage).


Ik werk ook buiten Amsterdam. In overleg spreken we een andere locatie af of zal de bijeenkomst wandelend in de natuur plaatsvinden. Afspreken op de eigen werkplek is eveneens mogelijk. Reistijd en reiskosten gaan in redelijkheid en overleg.


Ook heb ik goede ervaringen met virtueel begeleiden. Woon je verder weg of is het zonder reistijd makkelijker plannen, dan biedt online werken een prima alternatief.

bottom of page